Referenscase

Uponorteknologi hela vägen till toppen, Frankfurt am Main, Germany

Grand Tower i Frankfurt, som färdigställdes i juni 2020, är nu det högsta flerfamiljshuset i Tyskland och är ett av Uponors största projekt genom tiderna. Fler än 400 lägenheter och takvåningar är nu utrustade med Uponors lägenhetscentraler (Combi Port). Den främsta orsaken varför Uponor blev tilldelad projektet var för de höga kraven som fanns på lyxlägenheternas uppvärmning och kylning. De specialframtagna lösningarna för projektet säkerställer därför en optimal individuell temperaturkomfort för de boende, samt en tydlig separering av de primära och sekundära nätverken i byggnaden. Combi Port-enheterna levererades som ett komplett paket med färdigt kopplad reglering, vilket sparar tid på byggarbetsplatsen.

Det levererades även 300 000 meter Uponor Comfort Pipe för golvvärme och kyla till projektet.

Det banbrytande projektet har tilldelats flertal prestigefyllda utmärkelser, till exempel German Design Award och International Property Award.Höghuset, på hela 47 våningar, erbjuder de boende en rad lyxiga tjänster. Det finns en bemannad lobby, 1000 m2 takterrass och soldäck på 145 m höjd. Lägenheterna som är mellan 41–300 m2 har fönster från golv till tak, vilket ger en imponerande utsikt av Frankfurt.

Distributionspunkter för värme och kyla
Behovet av flexibilitet och komfort speglas i hur värme och kyla distribueras i byggnaden. Det baseras på en fjärrvärmeförbindelse med en kapacitet på 2,5MW och det finns två kylaggregat installerade på taket, med en effekt på 600kW. Lägenhetscentralerna är en fördelningspunkt för värme och kyla i lägenheterna. De försörjs med värme- och kylvatten via stamledningarna och använder sig av en integrerad värmeväxlare för att säkerställa en separering mellan systemen, samt en on-demand baserad energidistribution till enskild användare. På de lägre våningarna, upp till våning 42, är lägenheterna utrustade med golvvärme och -kyla och en radiator i badrummet. De övre våningarna har även takkyla.

Individuell komfort
Separation av de primära och sekundära värme- och kylkretsarna i höga bostadshus har ett antal fördelar. De boende kan justera rumstemperaturen för att tillgodose sina individuella behov helt oberoende av det centrala systemet. Detta gäller också för automatisk växling mellan värme- och kylläge, vilket avsevärt ökar boendekomforten. Lägenhetscentralen säkerställer att konsumenterna får det nödvändiga flödet för varmt och kallt vatten hela tiden, i både värme- och kylläge. Eftersom bostäderna i decentraliserade system är frikopplade från det centrala systemet kan eventuella fel snabbt identifieras. Om felet ligger i en lägenhet kommer resten av systemet att förbli fullt fungerande under reparationerna. Decentraliserade system gör det också enkelt att eftermontera eller bygga om inuti lägenheterna eftersom nödvändiga anslutningar redan finns tillgängliga och lokala ingrepp kan göras utan att det påverkar resten av systemet.

Säker och certifieradt
Samtidigt krävs högt tryck i stamledningarna för att säkerställa tillförlitlig energifördelning i den höga byggnaden som balanseras effektivt av lägenhetscentralerna. För detta ändamål utfördes omfattande tester med rörledningarna för att få dem certifierade för nominellt tryck upp till PN 25.
Möjligheten för exakt anpassning av lägenhetscentralerna till byggnadens stränga kravspecifikationer spelade en viktig roll vid upphandlingen. Därtill gav Uponor projektparterna omfattande råd och stöd under projektets gång. Den höga flexibiliteten som krävs vid tillverkningen av Combi Port-centralerna var också en viktig del; tio enheter per vecka levererades till byggarbetsplatsen i den inledande fasen.

Projektfakta

Frankfurt am Main, Germany
Flervåningshus
Golvutrymme: 41 till 300m2 lägenheter
Golvvärme, ytvärme och kyla, Rörsystem Komposit, Prefab (R2I)
Färdigställt: 2020
Antal våningar: 42

Uponors roll

Golvvärme: 300 000 m Uponor Comfort Pipe 16mm Fördelning av värme och kyla: fler än 400 lägenhetscentraler

Används över hela Sverige. Och världen.

No data was found
No data was found

Stamskåp

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Fördelarskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp

VS-Skåp

  • VS 400 skåp
  • VS 550 skåp

Skåp för inkommande vatten

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Värmeskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp