Integritetspolicy

Uponor är förpliktigade att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå för din integritet och dina personuppgifter och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och denna integritets- och cookiepolicy (“Integritetspolicy”). Med ”personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna integritetspolicy ger dig allmän information om hur Uponor behandlar dina personuppgifter relaterade till webbplatsen www.uponor.com eller tillhörande webbplatser (nedan kallad “webbplatsen”).

Denna webbplats, Uponors produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som har sin egen sekretessprinciper och/eller så kan tjänster från tredje part som är installerade på din enhet ge åtkomst till information på enheten. Uponor rekommenderar dig att noggrant läsa tredje parts sekretessprinciper. Uponor ansvarar inte för tredje parts sekretessrutiner eller innehåll.

Genom att använda denna webbplats och/eller skicka personuppgifter till Uponor, förstår du och godkänner att dina personuppgifter kommer att behandlas enligt förklaringen i denna policy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen eller skicka några personuppgifter till Uponor.

1. Övervakare av personuppgifter

Övervakaren av dina personuppgifter är Uponor Corporation. För Uponors lokala nationella webbplatser sker övervakningen tillsammas med lokala Uponor-dotterbolag (kallas gemensamt ”Uponor”). Du når dataövervakaren på:

Äyritie 20
FI-01510 Vanda
Finland
E-post: info@uponor.com

2. Syfte med behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandling

När du använder webbplatsen kan vissa personuppgifter, som kan kopplas till dig, samlas in och behandlas. Sådana personuppgifter kan användas i följande syften som Uponor bedömer nödvändiga i anslutning till (en eller flera av följande kan vara tillämpliga samtidigt):

• underhåll och utveckling av webbplatsen och Uponors produkter och tjänster;

• marknadsförings- och kommunikationsändamål som att bedriva marknadsundersökningar, direktmarknadsföring, automatiserad marknadsföring, information om nya funktioner,  produkter eller lanseringar och specialkampanjer,

• tillhandahålla produkter och tjänster, t.ex. för att uppfylla avtalet mellan dig och Uponor, säkerställa funktionalitet och skydd för Uponors produkter och tjänster, identifiering av dig och förebygga och undersöka möjligt missbruk; och för

• statistik och analys.

Om du kommunicerar med oss via webbplatsen och/eller registrerar dig som en användare av webbplatsen (om det är tillämpligt) kan Uponor i vissa fall också behandla dina personuppgifter om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla ett avtal mellan dig och Uponor, genomföra förberedelser kopplat till avtalet eller i vissa fall baserat på ditt samtycke.

I den mån Uponor behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst och kostnadsfritt återkalla det samtycke som du ger för Uponor att behandla dina personuppgifter.

3. Insamlade personuppgifter

Personuppgifter samlas vanligtvis in när du använder webbplatsen, registrerar dig för Uponors produter och tjänster eller på annat sätt interagerar med Uponor. Personuppgifterna kan bland annat innehålla åtkomsttider, webbplatsen du länkade från, länkarna du använder, sidorna du besöker, innehållet du ser och annan beteendemässig information som Uponor får via din webbläsare. Uponor kan även begära annan information från dig såsom ditt namn, e-postadress, gatuadress, användarnamn, samtycke, feedback, ålder, kön och andra icke-känsliga uppgifter. Uponor vill betona att vissa icke-identifierbara personuppgifter kan bli identifierbara när du förser Uponor med dina personuppgifter.

4. Ordinarie datakällor

Personuppgifterna samlas in från följande källor:

• information som tillhandahålls av dig eller genom dina handlingar på webbplatsen eller på annat sätt kontaktar Uponor;

• Uponors underleverantörer i fråga om tillhandahållande av tjänster avseende webbplatsen

• Allmänt tillgängliga källor

5. Yppande av uppgifter i medgiven ordning och spridning av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna kan delas av Uponor med företagen i gruppen, även dem utanför Europeiska unionen (“EU”) eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) i enlighet med ett avtal som ingåtts mellan de relevanta Uponor-enheterna, där Europeiska kommissionens Standardavtalsklausuler, som säkerställer att adekvata metoder för integritetsskydd finns. De personuppgifter som lagras på servern kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

Uponor kan lämna ut dina personuppgifter till behöriga tredje parterer som behandlar personuppgifter för Uponors räkning för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kan behandlas av sådana auktoriserade tredje parter även utanför EU eller EES i enlighet med ett avtal som har ingåtts mellan Uponor och en sådan auktoriserad tredje part, som innehåller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller andra lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföringar som anges i EU General Data Protection Regulation (GDPR) som säkerställer att adekvata dataskyddsarrangemang finns.

Uponor kan vidare bedriva marknadsföring och annan kommunikation tillsammans med Uponors partners och i samband med detta kan Uponor kombinera information som Uponor har samlat in om dig med information som Uponors partners har samlat in om dig för att till exempel undvika onödig kommunikation och skräddarsy Uponors budskap till dig.

I det fall Uponor säljer, köper, slår samman eller omorganiserar på annat sätt kan detta innebära att Uponor avslöjar personuppgifter t.ex. till potentiella och faktiska köpare och deras rådgivare.

Förutom ovanstående kan Uponor vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter. Uponor kan också avslöja och på annat sätt behandla dina personuppgifter, i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att försvara sina legitima intressen.

6. Principer för datasäkerhet och datalagring

Personuppgifterna kommer huvudsakligen att lagras elektroniskt. Personuppgifterna lagras i låsta lokaler med begränsad åtkomst och skyddas av ett deltagar -ID och ett lösenord. Alla fysiska kopior av personuppgifterna, om sådana finns, kommer att lagras i låsta lokaler. Endast personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sina uppgifter har tillgång till och rätten att behandla de personuppgifter som lagras i registret. Uponor behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ovannämnda ändamål eller enligt gällande lagar. När sådana krav inte längre finns raderas eller anonymiseras dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte längre kan kopplas till dig.

7. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande som skulle få juridiska eller liknande konsekvenser för dig.

8. Användares rättigheter

Rätt till tillgång: Du har rätt att granska dina personuppgifter och få en skriftlig kopia av personuppgifterna. Granskningen är kostnadsfri. Rätt till dataportabilitet: I den utsträckning Uponor behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, eller för ett avtal mellan dig och Uponor, har du rätt att få dina personuppgifter, som du har lämnat till Uponor, i en strukturerad, vanligt använt och maskinläsbart format och har, när det är tekniskt genomförbart, rätt att överföra dessa data till en annan kontroller utan hinder från Uponor. Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt att be Uponor att rätta eller radera dina personuppgifter om de är föråldrade, irrelevanta, felaktiga, ofullständiga, annars felaktiga eller på grund av annan juridiskt godtagbar grund. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Officiellt klagomål: medan Uponor hoppas kunna lösa eventuella problem med hur Uponor behandlar dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett officiellt klagomål till din lokala nationella dataskyddsmyndighet.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen lämna en skriftlig begäran till adressen som anges i avsnitt 11.

9. Användning av kakor

En cookie är vanligtvis en liten bit data som skickas till din dator från en webbplats och lagras i din webbläsare medan du surfar på en webbplats. När du surfar på samma webbplats igen kan data som lagras i cookien hämtas av webbplatsen för att meddela webbplatsen om din tidigare aktivitet. För att läsa mer om denna teknik och hur de fungerar, se till exempel http://www.allaboutcookies.org.

Då och då kan en cookie-fil placeras på din dator för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att förbättra webbplatsens effektivitet och/eller för att tillhandahålla Uponors tjänster till dig. Cookies används endast i den utsträckning du har accepterat dem separat. Cookies som är nödvändiga för webbplatsens tekniska funktion (“Essential Cookies”) kan dock användas utan ditt medgivande för att säkerställa webbplatsens funktion. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar och hantera de samtycken du har gett genom att klicka på “Justera cookieinställningar”.

Denna sekretess- och cookiepolicy beskriver hur Uponor använder cookies och cookie-liknande filer

Syften med användning av cookies – Cookie -kategorier

Viktiga cookies: Användningen av vissa cookies är nödvändig för att köra grundläggande funktioner på webbplatsen. Cookies i denna kategori är viktiga för att driva webbplatsen och behövs för att ge dig en trevlig upplevelse när du besöker webbplatsen.

Analytics -cookies: Cookies i denna kategori används för att möjliggöra övervakning av webbplatsens trafik och optimera din användarupplevelse och analysera sammanställd data om användningen av webbplatsen, eller för att sammanställa statistik över antalet besökare på webbplatsen. Dessa cookies kan tillhandahållas av tredje part, enligt vad som anges nedan.

Marknadsföringscookies: Uponor kan också använda cookies för att tillhandahålla bättre tjänster och produkter till dig. Cookies i denna kategori används för t.ex. webbplatsförbättring, anpassning och reklam, och kan tillhandahållas av tredje part enligt nedan. Ur din synvinkel innebär det att webbplatsen kan komma ihåg t.ex. språk och landval du har gjort. Uponor gör också analytisk profilering för att upptäcka t.ex. vad som är populärt bland användare. Uponor tittar på var innehållet på webbplatsen nås för att hjälpa Uponor att ordna sajten för bästa möjliga användarupplevelse. Dessa cookies hjälper till att göra innehållet på webbplatsen personligt, till exempel genom att visa dig riktade banners och rekommendationer. Uponor tittar också på vilken typ av referenser som används för att nå webbplatsen för att utvärdera effektiviteten av Uponors kampanjer och kampanjer. Uponor använder dessa cookies för att visa Uponor -annonser och förse dig med målinriktad reklam.

Längden på lagring av din information beror på vilken typ av cookie som används och tredjepartstjänstleverantören som tillhandahåller denna cookie. Lagringstiden beskrivs av tredjepartsleverantörer i deras sekretesspolicyer som du kan komma åt via länkarna nedan. Sessionscookies går ut och raderas när webbläsaren stängs, medan ihållande cookies raderas vanligtvis efter två månader till två år.

10. Webbplatsfunktioner och tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer

Följande tredje parter kan, med ditt uttryckliga samtycke, se, ändra eller ställa in sina egna cookies som om du hade begärt en webbsida från tredje parts webbplats direkt. Beroende på vilken webbplats du besöker kanske alla nedanstående tredjepartscookies inte används, eftersom en del av dessa cookies endast används på specifika lokala webbplatser. Ditt samtycke begärs inte för att placera följande tredje parts tjänsteleverantör Essential Cookies, eftersom webbplatsen inte kan fungera utan sådana.

Tredjepartsleverantörer i kategorin viktiga Cookies:

Uponor använder Amazon Web Services för laddbalansera sajten. Denna tjänst tillhandahålls av Amazon.com Inc. Lagringsperioden är den tidsperiod de insamlade uppgifterna sparas för bearbetingsändamål. Samtyckesdata (medgivande och återkallande av samtycke) lagras i sju dagar. Uppgifterna raderas sedan omedelbart.

För att läsa mer om Amazon.com Inc. integritetspolicy, vänligen klicka här: https://aws.amazon.com/privacy/

Uponor använder GDPR Cookie Consent Plugin för att lagra användarens samtycke av cookies i kategorierna marketing, analytics, prestanda och viktiga. Denna tjänst tillhandahålls av CookieYes Limited. Lagringsperioden är den tidsperiod de insamlade uppgifterna sparas för bearbetingsändamål. Samtyckesdata (medgivande och återkallande av samtycke) lagras i elva månader. Uppgifterna raderas sedan omedelbart.

För att läsa mer om CookieYes Limited:s integritetspolicy, vänliga klicka här: https://www.cookielawinfo.com/privacy-policy/

Tredjepartsleverantörer i kategorin Analytics-cookies:

Uponor använder webbanalystjänsten Google Analytics och platstjänsten Google Maps av Google, Inc. Lagringsperioderna för de data som Google samlar in varierar beroende på innehållet och syftet med användningen av data och baserat på de inställningar du har valt. Vissa typer av data avidentifieras också efter en definierad period. Till exempel avidentifieras serverloggannonsdata genom att radera en del av IP-adressen efter 9 månader och radera cookie-data efter 18 månader.

Uponor använder Google Tag Manager för att möjliggöra samtyckesbaserad cookietjänsthantering för tredjepartstjänster och reCAPTCHA för att skydda webbplatsen från bedrägeri och missbruk, genom att verifiera att användaren inte är en robot när t.ex. alla cookies som tillhandahålls av Google, Inc. Om lagringsperioderna för de data som Google samlar in varierar beroende på innehållet och syftet med användningen av data och baserat på de inställningar du har valt. Vissa typer av data avidentifieras också efter en definierad period. Till exempel avidentifieras serverloggannonsdata genom att radera en del av IP-adressen efter 9 månader och radera cookie-data efter 18 månader

För att läsa Googles sekretesspolicy, vänligen klicka här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor använder YouTube av Google Inc. för närvaro och reklam på sociala medier. YouTube sparar denna typ av cookie via inbäddade YouTube-videos och lagrar anonyma statistiska data. Cookien raderas efter två år.

För att läsa Googles sekretesspolicy, vänligen klicka här: https://policies.google.com/technologies/ partner-sajter

Tredjepartsleverantörer i kategorin Marketing Cookie:

Uponor använder Pardot av Salesforce.com, Inc. för att möjliggöra marknadsföringsautomatisering till sina kunder och framtidsutsikter.

För att läsa Salesforces integritetspolicy, klicka här: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/

Uponor använder Facebook av Facebook, Inc. för närvaro och reklam på sociala medier. Facebook lagrar data tills det inte längre är nödvändigt för att tillhandahålla Facebook -tjänster och Facebook -produkter, eller tills ditt konto raderas – det som inträffar först. Detta är en bedömning från fall till fall som beror på saker som datans art, varför de samlas in och behandlas och relevanta lagliga eller operativa lagringsbehov. Till exempel, när du söker efter något på Facebook kan du när som helst komma åt och ta bort den frågan från din sökhistorik, men loggen för den sökningen raderas efter 6 månader.

För att läsa Facebooks sekretesspolicy, vänligen klicka här: https://www.facebook.com/policy.php

Uponor använder LinkedIn av LinkedIn Corporation för närvaro och reklam på sociala medier. LinkedIn behåller i allmänhet dina personuppgifter så länge du håller ditt konto öppet eller vid behov för att tillhandahålla dig LinkedIn -tjänster. Detta inkluderar data som du eller andra lämnat till LinkedIn och data som genererats eller härledts från din användning av LinkedIn -tjänster.

För att läsa LinkedIn Integritetspolicy, vänligen klicka här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uponor använder YouTube av Google Inc. för närvaro och reklam på sociala medier. Lagringsperioderna för de data som Google samlar in varierar beroende på innehållet och syftet med användningen av data och baserat på de inställningar du har valt. Vissa typer av data avidentifieras också efter en definierad period. Till exempel identifieras serverloggannonsdata genom att radera en del av IP-adressen efter 9 månader och radera cookie-data efter 18 månader.

För att läsa Googles sekretesspolicy, vänligen klicka här: https://policies.google.com/technologies/ partner-sajter

Sociala medier-funktioner

Webbplatsen kan använda plugins för sociala medier, till exempel “Gilla” -knappen från de sociala nätverken Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och Instagram. Innehållet i plugins för sociala medier på webbplatsen är direkt från sådana sociala nätverk. När du besöker webbplatsen medan du är inloggad på ett socialt nätverk upprättar din webbläsare en direkt anslutning till det sociala nätverkets servrar. Om du är utloggad från det eller de sociala nätverken när du besöker webbplatsen skickar din webbläsare till det sociala nätverket en mer begränsad information. Insticksprogrammen för sociala medier på webbplatsen omfattas av sekretessvillkoren och andra villkor för de relevanta sociala mediasajterna (se länkarna till relevant sekretesspolicy ovan). Informationen som samlas in av det eller de sociala nätverken avslöjas inte för Uponor utan ditt uttryckliga medgivande.

11. Ändringar av denna sekretesspolicy

Observera att Uponor kan ändra denna sekretesspolicy då och då. I händelse av väsentliga, ogynnsamma ändringar kommer Uponor dock att lägga ut ett meddelande med information om sådana ändringar både i början av denna sekretesspolicy och på webbplatsens hemsida. Uponor rekommenderar dig att besöka denna sekretesspolicy då och då för att vara medveten om sådana förändringar.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss via vår kundtjänst eller genom att skriva till: info@uponor.com.

Stamskåp

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Fördelarskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp

VS-Skåp

  • VS 400 skåp
  • VS 550 skåp

Skåp för inkommande vatten

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Värmeskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp